بوی خاطراتِ خونه های قدیمی: بررسی عطر Bois d’Arménie از گرلن

گرلن – بوا دَغمِنی (Guerlain – Bois d’Arménie) نتهای برتر: بنزوئین، بخور، چوب گایاک، پچولی، زنبق جنسیت: مشترک بین مرد و زن فصول استفاده: پاییز و زمستان پیشتر توی یک پست در مورد بوی صمیمی کتاب و کاغذ به بحث در این باره پرداختیم و علت دوست داشتنی بودن بوی کتاب کهنه رو بررسی کردیم. […]

Lush Breath of God

لاش – برث آو گاد (Lush – Breath of God) سال تولید: ۲۰۰۸ کشور: انگلستان گروه بویایی: شرقی چوبی (Oriental Woody) عطار: سیمون کـُنستنتین (Simon Constantine)  نُتهای برتر: بخور، چوب سدروس، طالبی، خس خس (وتیور) فصول استفاده:پاییز و تا حدی زمستان وقتی کودک بودم دود سیگار رو خیلی دوست داشتم. عصرهای جمعه که جمع میشدیم مزرعۀ پدربزرگ، پدر و عموها […]

Web Statistics